De crisis van 2008/2009 heeft ons geleerd dat circa 40% van de bouwprojecten niet gerealiseerd wordt, omdat ze niet rendabel zijn. Als deze projecten 10-15% goedkoper gerealiseerd zouden kunnen worden, dan kan dat percentage teruggebracht worden tot 20%.

Het is onze ervaring, dat de meeste bouwprojecten tot 10-15% te duur zijn. Dat komt door slecht onderhandelen, onvoldoende kennis van de adviseur/onderhandelaar, ondoorzichtige contracten en een te lange bouwtijd, waardoor de bouwplaatskosten onnodig hoog oplopen.

Uit de praktijk blijkt, dat aanbestedingen over het algemeen veel lager uitvallen dan offertes verkregen uit onderhandelingen op basis van een open begroting met één partij. Er is op dit moment een gunstig klimaat om inschrijvingen te houden met verschillende partijen.

« terug naar over ons

Copyright © 2010 Casemier Bouwmanagement b.v. | All rights reserved